Water /water

'the swimmer', 120-100 cm, acrylic on canvas
'the swimmer', 120-100 cm, acrylic on canvas
'The swimmer', 120-100 cm, acrylic on canvas
'The swimmer', 120-100 cm, acrylic on canvas
'Baby', 100-100 cm, acrylic on canvas
'Baby', 100-100 cm, acrylic on canvas
'The swimmer', 130-75 cm, acrylic on canvas
'The swimmer', 130-75 cm, acrylic on canvas
'The bather' (part 1), 70-140 cm, acrylic on canvas
'The bather' (part 1), 70-140 cm, acrylic on canvas
'The bather' (part 2), 70-140 cm, acrylic on canvas
'The bather' (part 2), 70-140 cm, acrylic on canvas

In deze serie vormt het water een inspiratiebron. De breking van het water, de vervorming, het licht dat speelt met het oppervlak, de verschillende kleuren van het water.

Water is niet altijd blauw, maar kan ook groen, paars of roze zijn. Een aantal schilderijen tonen figuren onder water, een aantal tonen de figuren in het water; dit geeft een totaal andere lichaamshouding. Er zijn ook een aantal schilderijen waarbij er een associatie uitgebeeld wordt met water, maar waarbij er geen water wordt afgebeeld, zoals ‘Anne’ (met de blauwe handen)

In this series is the water a source of inspiration. The refraction of the water, the distortion, the light that plays with the surface, the different colors of the water. Water is not always blue, but can also be green, purple or pink. Some paintings show figures under water, some show the figures in the water; This gives a totally different body posture. There are also a number of paintings which depicted is an association with water, but in which there is no water is depicted, as ' Anne ' (with the blue hands)